تفاوت بین اسید فولیک و مگنافولات چیست؟

آیا هنوز از اسید فولیک استفاده می کنید؟ما شدیداً شما را به استفاده از فولات فعال Magnafolate & reg؛ برای شما.

خوب ، تفاوت ماگنافولات و اسید فولیک چیست؟


مگنافولات VS اسید فولیک

 

فراهمی زیستی 2 برابر بیشتر ؛

بدون نیاز به متابولیسم ، می تواند مستقیم جذب شود.

مگنافولات & reg؛ همان ساختار شیمیایی فولات موجود در خون ما را دارد

مناسب برای همه افراد ، از جمله 70٪ افرادی که می تواننداسید فولیک را به دلیل جهش ژن MTHFR تبدیل کنید.

بسیار امن تر مگنافولات & reg؛ نمی خواهماسید فولیک متابولیزه نشده را به همراه داشته باشید که خطرات بالقوه زیادی برای بدن ما دارد.

بیایید صحبت کنیم

ما برای کمک اینجا هستیم

تماس با ما
 

展开
TOP