"مکمل های اسید فولیک با دوز بالا منجر به تجمع قابل توجهی از هموسیستئین غیر متابولیزه شده و منجر به استرس اکسیداتیو شدید در کاننورابادیت الگانس می شود"

همانطور که در ادبیات مربوط به اسید فولیک گزارش شده است ، LD50 موش ها 5/0 گرم بر کیلوگرم بود ، یعنی وقتی موش ها با دوز 5/0 گرم بر کیلوگرم تغذیه می شدند ، معمولاً مسموم می شدند. علاوه بر این ، اسید فولیک با دوز بالا نه تنها باعث بار کبدی ، بلکه هموسیستئین غیر متابولیزه نیز می شود و منجر به استرس اکسیداتیو شدید می شود. برای یادگیری جزئیات اینجا را کلیک کنید:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7509461/

بیایید صحبت کنیم

ما برای کمک اینجا هستیم

تماس با ما
 

展开
TOP