سلامت مغز

هیپرهموسیستئینمی (HHcy) یک عامل خطر بالقوه مهم برای بیماری های قلبی عروقی و عروق مغزی، زوال عقل پیری و سایر بیماری ها است.

نشان داده شده است که کاهش سطح هموسیستئین باعث کاهش آتروفیکاسیون نواحی از مغز می شود که به طور خاص تحت تأثیر زوال عقل آلزایمر قرار دارند تا 9 برابر (Douaud, 2013).

یک رژیم فولات عملکرد فردی جوان تر را توسط (دورگا، 2007) اعطا می کند:
· 4.7 سال برای حافظه
· 1.5 سال برای عملکرد شناختی جهانی
6.7 سال برای یادآوری تاخیری

مگنافولات®تأثیر خوبی بر بهبود شناختی، زوال عقل و آلزایمر نشان می دهد.

بیایید صحبت کنیم

ما برای کمک اینجا هستیم

تماس با ما
 

展开
TOP