سلامت مغز

هیپرهوموسیستئینمی (HHcy) یک عامل خطر مهم بالقوه برای بیماری های قلبی عروقی و عروقی مغز ، زوال عقل سالخورده و سایر بیماری ها است.

نشان داده شده است که کاهش سطح هموسیستئین باعث کاهش سرعت عقب زدگی در نواحی مغز می شود که به طور خاص توسط زوال عقل آلزایمر تا 9 برابر کاهش می یابد (Douaud، 2013).

یک رژیم فولات عملکرد کسی را توسط جوان تر اعطا می کند (دورگا ، 2007):
· 4.7 سال برای حافظه
· 1.5 سال برای عملکرد شناختی جهانی
· 6.7 سال برای فراخوان تأخیر

مگنافولات®تأثیر خوبی بر بهبود شناختی ، زوال عقل و آلزایمر نشان می دهد.

بیایید صحبت کنیم

ما برای کمک اینجا هستیم

تماس با ما
 

展开
TOP