سلامت مغز

هیپرهموسیستئینمی (HHcy) یک عامل خطر بالقوه مهم برای بیماری های قلبی عروقی و عروق مغزی، زوال عقل پیری و سایر بیماری ها است.

نشان داده شده است که کاهش سطح هموسیستئین، آتروفیکاسیون نواحی از مغز را که به طور خاص تحت تأثیر زوال عقل آلزایمر قرار دارند تا 9 برابر کند می کند (Douaud, 2013).

یک رژیم فولات عملکرد فردی جوان‌تر را توسط (دورگا، 2007) اعطا می‌کرد:
· 4.7 سال برای حافظه
· 1.5 سال برای عملکرد شناختی جهانی
· 6.7 سال برای فراخوان تاخیری

مگنافولات®تأثیر خوبی بر بهبود شناختی، زوال عقل و آلزایمر نشان می دهد.

بیا حرف بزنیم

ما برای کمک اینجا هستیم

با ما تماس بگیرید
 

展开
TOP