سلامت مغز

هیپرهموسیستئینمی (HHcy) یک عامل خطر بالقوه مهم برای بیماری های قلبی عروقی و عروق مغزی، زوال عقل پیری و سایر بیماری ها است.

نشان داده شده است که کاهش سطح هموسیستئین باعث کاهش آتروفیکاسیون نواحی از مغز می شود که به طور خاص تحت تأثیر زوال عقل آلزایمر قرار گرفته اند تا 9 برابر (Douaud, 2013).

رژیم فولات عملکرد فردی جوان‌تر را توسط (دورگا، 2007) اعطا می‌کرد:
    · 4.7 سال برای حافظه
    · 1.5 سال برای عملکرد شناختی جهانی
    · 6.7 سال برای فراخوان تاخیری

مگنافولات®اثر خوبی بر بهبود شناختی، زوال عقل و آلزایمر نشان می دهد.

بیا حرف بزنیم

ما برای کمک اینجا هستیم

با ما تماس بگیرید
 

展开
TOP